Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

36386553

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dr. G. Schaefflera 1, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

31.05.2018

Nie je

23555

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2019

29.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020