Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23500

26.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.01.2024 16.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2023 12.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2023 27.12.2022 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2022 11.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2020 18.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.05.2018

19.04.2024

20.04.2024