Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.

31591086

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štrková 0/984/10F, 01001 Žilina, Slovenská republika

26.05.2018

Nie je

23500

Oprávnená osoba

AT consulting, k. s.

36727351

Tulská 0/9, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2022

11.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022