Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23437

22.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.08.2020
Od 25.02.2020
Od 25.02.2020
Od 25.02.2020
25.02.2020 - 05.08.2020
22.05.2018 - 24.02.2020
22.05.2018 - 24.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.08.2020 14.08.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.09.2018 06.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.08.2020
24.02.2020
21.05.2018

22.10.2020

23.10.2020