Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SZĽH Infra, s. r. o.

51054825

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

22.05.2018

Nie je

23437

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.08.2020

14.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020