Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23409

17.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.09.2019
Od 19.09.2019
30.10.2018 - 18.09.2019
20.06.2018 - 18.09.2019
20.06.2018 - 18.09.2019
20.06.2018 - 18.09.2019
20.06.2018 - 18.09.2019
17.05.2018 - 18.09.2019
17.05.2018 - 18.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.09.2019
29.10.2018
19.06.2018
16.05.2018

22.10.2020

23.10.2020