Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Siemens Mobility, s. r. o.

51443287

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

17.05.2018

Nie je

23409

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021