Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23179

26.04.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2024 31.12.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2023 01.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2022 01.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.04.2019 15.04.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.04.2018

14.06.2024

15.06.2024