Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEODÉZIA UHLÍK s.r.o.

50968289

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tematínska 2652/33, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

26.04.2018

Nie je

23179

Oprávnená osoba

SP & R s. r. o.

36859982

Maróthyho 6, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021