Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22547

01.03.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 01.03.2018
Od 01.03.2018
01.03.2018 - 28.01.2020
01.03.2018 - 28.01.2020
01.03.2018 - 28.01.2020
01.03.2018 - 28.01.2020
01.03.2018 - 28.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.02.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.01.2020
28.02.2018

19.01.2021

19.01.2021