Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

22489

24.02.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.10.2020
Od 26.08.2020
Od 24.02.2018
24.02.2018 - 25.08.2020
24.02.2018 - 29.01.2020
24.02.2018 - 29.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.10.2020
25.08.2020
29.01.2020
23.02.2018

09.03.2021

09.03.2021