Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21489

20.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.08.2020 20.08.2020 iný dôvod
19.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2020
29.01.2019
19.12.2017

19.01.2021

19.01.2021