Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

00210552

Družstvo

Hronský Beňadik, 96653 Hronský Beňadik, Slovenská republika

20.12.2017

Nie je

21489

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.08.2020

20.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021