Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21232

08.12.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.12.2022
Od 08.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2024 08.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2023 19.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2022 12.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
06.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.12.2022
10.01.2019
07.12.2017

19.07.2024

20.07.2024