Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GORBAU, s.r.o.

47414863

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ulica pod Kýčerou 1341/50, 02956 Zákamenné, Slovenská republika

08.12.2017

Nie je

21232

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s. r. o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022