Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

21009

29.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.11.2017
29.11.2017 - 19.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2023 31.12.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2022 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.06.2019
23.02.2018
28.11.2017

30.11.2023

01.12.2023