Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Diagnostic Medicína s.r.o.

50408585

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Viestova 7B, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

29.11.2017

Nie je

21009

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o.

51338602

Gazdovský rad 28, 93101 Šamorín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2024

03.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024