Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

210

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.12.2019
Od 31.12.2019
09.06.2017 - 30.12.2019
09.06.2017 - 30.12.2019
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2024 01.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2023 30.06.2023 iný dôvod
04.01.2023 01.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
04.01.2022 01.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2021 30.06.2021 iný dôvod
05.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
08.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
03.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.12.2019
08.06.2017

24.05.2024

25.05.2024