Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GreenDream s.r.o.

47958383

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Odborárov 34A, 94501 Komárno, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

210

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2023

30.06.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023