Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20833

21.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.02.2021 18.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2020 29.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.11.2017

30.11.2021

30.11.2021