Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Otto Smik

30273919

Karpatská 2184/4, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

21.11.2017

Nie je

20833

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o.

36858935

Školská 257, 05991 Veľký Slavkov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2021

18.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021