Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20782

16.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.12.2019 19.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
18.12.2018 17.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.11.2017

02.06.2020

02.06.2020