Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Zbazy, s.r.o.

46292411

Spoločnosť s ručením obmedzeným

0/211, 97401 Horná Mičiná, Slovenská republika

16.11.2017

Nie je

20782

Oprávnená osoba

AK Pekár, s.r.o.

47233940

Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.12.2019

19.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020