Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20726

14.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2022
06.08.2020 - 21.07.2022
14.11.2017 - 05.08.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2022 03.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
18.02.2021 12.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2018 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2022
05.08.2020
13.11.2017

18.08.2022

19.08.2022