Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

flex-it, s.r.o.

50603698

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Omnia Business Center, Blok A, Tomášikova 28, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

14.11.2017

Nie je

20726

Oprávnená osoba

Mgr. Norbert Mego

52994554

Kríková 16, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2024

31.12.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024