Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

flex-it, s.r.o.

50603698

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tomášikova 26, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

14.11.2017

Nie je

20726

Oprávnená osoba

EASY START s.r.o.

48300501

Cintorínska 9, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020