Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20720

14.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.04.2019
Od 02.04.2019
14.11.2017 - 01.04.2019
14.11.2017 - 01.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 02.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.04.2019
13.11.2017

20.05.2019

21.05.2019