Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20720

14.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.07.2019
Od 02.04.2019
02.04.2019 - 08.07.2019
14.11.2017 - 01.04.2019
14.11.2017 - 01.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 02.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.07.2019
01.04.2019
13.11.2017

23.10.2019

23.10.2019