Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Kia Motors Slovakia s.r.o.

35876832

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sv. Jána Nepomuckého 0/1282/1, 01301 Teplička nad Váhom, Slovenská republika

14.11.2017

Nie je

20720

Oprávnená osoba

Barger Prekop s.r.o.

36869724

Mostová 0/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021