Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20677

10.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
13.01.2018 - 25.10.2019
Od 10.11.2017
10.11.2017 - 12.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.11.2018 27.11.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.10.2019
16.07.2019
15.11.2018
12.01.2018
09.11.2017

15.07.2020

15.07.2020