Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WAY INDUSTRIES, a.s.

44965257

Akciová spoločnosť

Priemyselná 937/4, 96301 Krupina, Slovenská republika

10.11.2017

Nie je

20677

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020