Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WAY INDUSTRIES, a.s.

44965257

Akciová spoločnosť

Priemyselná 937/4, 96301 Krupina, Slovenská republika

10.11.2017

Nie je

20677

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Gubric

50652249

Zvonová 880/19, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2019

07.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.11.2019

20.11.2019