Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20302

19.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.11.2019
Od 06.11.2019
19.10.2017 - 05.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.09.2020 30.06.2020 iný dôvod
04.02.2020 04.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.09.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
29.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
16.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.11.2019
18.10.2017

24.11.2020

25.11.2020