Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dell s.r.o.

35848481

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

19.10.2017

Nie je

20302

Oprávnená osoba

Kinstellar, s. r. o.

35873833

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021