Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20226

17.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.04.2020
Od 17.10.2017
Od 17.10.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.01.2020 29.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.02.2018 16.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.04.2020
21.09.2018
16.10.2017

23.09.2020

24.09.2020