Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENVIROSTAVBY SK s.r.o.

47253274

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Syslia 0/25, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

17.10.2017

Nie je

20226

Oprávnená osoba

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

36869830

Zámocká 32, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2020

29.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020