Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20147

11.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.07.2018
11.10.2017 - 12.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.10.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.07.2018
05.01.2018
10.10.2017

25.09.2020

26.09.2020