Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

POZANA MEAT s.r.o.

50909142

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 176, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

11.10.2017

Nie je

20147

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

42197821

Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020