Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20104

07.10.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.10.2017
Od 07.10.2017
Od 07.10.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.10.2017

24.11.2020

25.11.2020