Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COMSIT Leopoldov spol. s r.o.

36227331

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Holubyho 35, 92041 Leopoldov, Slovenská republika

07.10.2017

Nie je

20104

Oprávnená osoba

BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o.

36833533

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020