Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2005

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2017

23.09.2020

24.09.2020