Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOPLAN Prešov, s.r.o.

36485985

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konštantínova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2005

Oprávnená osoba

JUDr. Branislav Kahanec

42084792

Vajanského 33, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020