Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19742

20.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.02.2021
Od 13.10.2018
20.09.2017 - 12.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.04.2018 05.04.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2021
09.10.2019
12.10.2018
19.09.2017

24.07.2021

25.07.2021