Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EP Cargo Trucking SK s. r. o.

50643495

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Farská 10, 949 01 Nitra, Slovenská republika

20.09.2017

Nie je

19742

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2021

29.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021