Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19586

12.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.07.2018
12.09.2017 - 17.07.2018
12.09.2017 - 17.07.2018
12.09.2017 - 17.07.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.08.2020 13.08.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
26.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.10.2019 16.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.11.2019
17.07.2018
11.09.2017

19.01.2021

19.01.2021