Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŠKODA ELECTRIC a.s.

47718579

Akciová spoločnosť

Průmyslová 2a/610, 301 00 Plzeň - Doudlevce, Česká republika

12.09.2017

Nie je

19586

Oprávnená osoba

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

36851710

Dvořákovo nábrežie 8A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.08.2020

13.08.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020