Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19566

12.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.09.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2024 28.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2023 22.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
28.02.2022 26.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.09.2017

14.06.2024

15.06.2024