Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MOVIS s.r.o.

50907166

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

12.09.2017

Nie je

19566

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslava Čapková

41133935

Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020