Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19461

06.09.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.08.2019
06.09.2017 - 02.08.2019
06.09.2017 - 02.08.2019
06.09.2017 - 02.08.2019
06.09.2017 - 02.08.2019
06.09.2017 - 02.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.01.2024 15.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2023 18.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
20.10.2022 19.10.2022 iný dôvod
26.02.2021 25.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.01.2022
02.08.2019
05.09.2017

24.02.2024

25.02.2024