Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Millennium, spol. s r.o.

35 781 271

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

06.09.2017

Nie je

19461

Oprávnená osoba

JUDr. Igor Augustinič Ph.D.

42137349

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.10.2022

19.10.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022