Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19297

26.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.10.2019
26.08.2017 - 08.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.10.2019
25.08.2017

24.11.2020

25.11.2020