Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OKIM, s.r.o.

36823066

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nižná Jedľová 100, 08901 Svidník, Slovenská republika

26.08.2017

Nie je

19297

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021