Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19194

24.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.11.2019
Od 13.11.2019
Od 19.10.2019
Od 19.10.2019
24.08.2017 - 18.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
04.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.11.2019
18.10.2019
24.04.2019
23.08.2017

24.11.2020

25.11.2020